Status materialny, a starzenie się!

Naukowcy z Kopenhagi w Danii przeprowadzili badania, w wyniku których konkluzja była jedna, bieda przyspiesza starzenie! Cztery lata w ubóstwie lub trudnej sytuacji finansowej sprawia, że pojawiają się widoczne oznaki starzenia się na naszym ciele. I nie mówimy tylko o siwych włosach. 

Bieda przyspiesza starzenie się!

Warto dodać, że jeśli wyżej wspomniane epizody z ubóstwem powtarzają się, to starzenie się jest jeszcze bardziej intensywne. Naukowcy z Kopenhagi swoje badanie przeprowadzili na grupie ponad 5 tys.osób, w średnim wieku. Analiza pozwoliła na zakreślenie związku pomiędzy biedą i stanem organizmu. Osoby, które w wieku dorosłym żyły poniżej granicy ubóstwa przez co najmniej cztery lata, uzyskały zdecydowanie gorszy wynik badań zdolności fizycznych i poznawczych, w porównaniu do osób mających dochody zawsze powyżej wyznczonego progu. Ba, warto dodać, że ludzie zmagający sie z ubóstwem przez kilka lat odznaczali się wyższym poziomem stanów zapalnych w organizmie, co sprzyja rozwojowi rozmaitych chorób, a także przyspiesza niszczenie komórek i całych tkanek.

Człowiek starzeje się już od narodzin. Jednak nikt nie umera ze starości (żaden szanujący się lekarz nie powie, że ktoś umarł ze starości), ludzie umierają w związku z chorobami i powikłaniami związanymi z procesem starzenia się. Stres, gorsze warunki bytowe, gorsze jedzenie, mniej ruchu…wszystko to przyspiesza proces starzenia się oraz choroby i powikłania z tym związane.

W tym jednak miejscu warto zadać pytanie. Czy starzenie jest przyczyną chorób, na które umieramy, czy nie? I na to pytanie jest dość trudno odpowiedzieć ponieważ bezpośrednia przyczyna śmierci leży w chorobach, które są związane z tym, że ludzie są organizmami wielokomórkowymi, tkankowymi. Jednak co z innymi chorobami, na które umieramy, np. zawały, choroby naczyniowe, powikłania cukrzycowe, problemy nerkowe, czyli ogólnie mówiąc, zaburzenia środowiska wewnętrznego. Tych chorób nie da się wytłumaczyć, opisując starzenie na poziomie komórki organizmu jednokomórkowego zdolnego do samodzielnego życia. To zdecydowanie bardziej złożony proces z wieloma zmiennymi, na które mamy lub też poprostu nie mamy wpływu.

Wyniki badań dostępne na stronie.

Dodaj komentarz