Opieka nad osobą niepełnosprawną z prawnego punktu widzenia

Opieka nad osobą niepełnosprawną, a świadczenia rodzinne. Czy prawo przewiduje takie rozwiązania? Co z literą prawa? Co z wyjątkami, czy są takowe? Jeśli tak, to jakie? Poniżej przydatne informacje z którymi  powinien zapoznać się każdy senior lub opiekun. Warto znać swoje prawa.

Litera prawa

W pierwszej kolejności odsyłamy do strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, gdzie można znaleźć mnóstwo przydatnych informacji, co do form pomocy społecznej, grup którym przysługuje zasiłek itp. Więcej na stronie. Przepisy to jedno, realia drugie. Trzeba spełniać określone przez ustawodawce kryteria, a często jest to największym problemem, gdyż „różnie to bywa”. Ustawodawca wyraźnie mówi:

„(…) w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji (…).”

Wyjątki, wyłączenia…

Jak pisaliśmy wyżej każdy przypadekjest inny,więc warto ze wszystkimi dokumentami oraz jasnym przkazem udać się do gminnego ośrodka pomocy społecznej i tam zapytać się, czy a takiej sytuacji przysługuje nam świadczenie? Nie wstydźmy się pójść i zapytać. Dla wielu starszych osób może to być trudne, warto zatem poprosić dziecko/wnuka lub znajomego o pomoc przy rozmowie z urzędnikiem, tak aby uniknąć nieporozumienia lub, …trzeba powiedzieć to wprost, nie miłej Pani lub Pana urzędnika (spotkalem się z taką sytuacją kilka tygodni temu. Pani urzędniczka dopiero po mojej uwadze, że jest nie miła, z wielką łaską raczyła ponownie wytłumaczyć straszej osobie, jakie dokumenty powinna wypełnić). Tak więc warto poprosić o „asystę” w urzędzie młodszą osobę. Tak na wszelki wypadek, gdyby urzędnik miał gorszy dzień!

Jednym z ważnym kryteriów jest także dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekraczający pewnej kwoty, tak więc warto przygotować również sobie te wyliczenia. Wszystkie informacje na wyżej wspomnianej stronie Ministerstwa. Zachęcamy wszystkich seniorów i ich opiekunów o większą świadomość przysługujących i praw, i świadczeń. W wielu przypadkach nawet mniejsza kwota może podreperować lub uratować miesięczny budżet. Warto!

 

Leave a Reply