Seniorzy atakują, czyli demografia w pigułce!

W 2060 roku 38 milionowa populacja Polski ma skurczyć się do zaledwie 33 milionów. Kolejna liczba dotycząca roku 2060, dotyczy liczba osób powyżej 65 lat, ktorzy będą stanowić ponad 30 proc. ogółu ludności, a mediana wieku wyniesie: 83 lat mężczyźni i 81 lat kobiety. Zmieni się zatem profil statystycznego mieszkańca w Polsce. Będziemy żyć dłużej, a jakość życia będzie lepsza, pomimo to nie unikniemy problemów zarezerwowanych dla późnego wieku. Co to oznacza?

Senior tu, senior tam…

Niezmiennie od wielu lat rośnie grupa osób w wieku 65 lat i więcej. Według danych GUS, w 2018 roku liczba ta zwiększyła się o ponad 200 tysięcyi wynosi ponad 6,7 mln osób. Społeczeństwo się starzeje – to fakt! A wraz z nim zmienia się całe otoczenie. W urzędach, obiektach sportu i rekreacji pojawi się więcej osób po 65 roku życia. Już teraz projektujemy architekturę dostosowaną do możliwości fizycznych seniorów, tworzymy produkty wyposażenia wnętrz, odpowiadające na ich potrzeby i ograniczoną mobilność, Wszystko po to, by zaspokoić realne potrzeby zmieniającego się społeczeństwa i zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo starszym ludziom.

Kolejne rocznikiprzekraczające próg starości będą odznaczały się generalnie coraz lepszym stanem zdrowia i coraz lepszym wykształceniem. Te dwa czynniki, połączone dodatkowo z podniesieniem wskaźnika aktywności zawodowej, co powinno należeć do priorytetów polityki wobec osób starszych, tworzą warunki do dalszego zwiększania udziału osób starszych w różnych formach aktywności społecznej oraz zwiększania skali konsumpcji.

Więcej seniorów, więcej wydatków, większa świadomość

Więcej seniorów, to większe potrzeby które należy realizować w ramach pomocy dla tej grupy społecznej. Podobnie jak w przypadku innych grup spolecznych, dlatego tak ważne jest budowanie świadomości i społecznej wrażliwościwobec seniorów! To grupa jakkażda inna. Ma swoje plany, potrzeby, marzenia i problemy. Społeczeństwo powinno być świadometego, że coraz więcej pieniędzy zPaństwa będzie transferowane do sób starszych. Nawet wielkie firmy ikoncerny zauważają, że seniorzy to znakomita grupa docelowai oferują coraz więcej produktów i usług, tak aby sprostać ich oczkiwaniom…i wyciągnąć więcej pieniędzy z ich kieszeni!

W Polsce mamy ponad 23% seniorów, czyli ok. 9 mln osób. Szacuje się, że około 2 mln osób starszych wymaga pielęgnacji, pomocy medycznej czy stałej opieki. Ok. 7 milionów to osoby mniej lub bardziej aktywne – na rynku konsumenckim, w dostępie do kultury czy transportu. Tak więc widać doskonale, że seniorzy góry!

Widać, to nie tylko już przez suche liczby, ale także przez liczne działania, także firmy Abena Polska, która od lat wspiera osoby starsze.

Dodaj komentarz