Weterani z rządowym wsparciem

Założenie projektu ustawy, która przyjął rząd mówi, że członkowie Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej mogą być zwolnieni z opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej. 

Minimum formalności 

Opłata może być zniesiona z urzędu lub na wniosek, w części lub całkowicie. Ostateczna decyzja o  tym należy do samorządów. Aby skorzystać z takiego uprawnienia wystarczy przedstawić zaświadczenie o uprawnieniach kombatanckich, decyzję o przyznaniu takich uprawnień lub legitymację Członka Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość RP.

Pomoc zasłużonym

Wiek, choroba, czy też niepełnosprawność. To główne przyczyny ubiegania się o przyjęcie do domu pomocy społecznej. Rządowa pomoc adresowana jest do osób zasłużonych dla Polski, które narażały życie i zdrowie w zbrojnej walce o suwerenność naszego kraju. Akt prawny zaproponowany przez Elżbietę Rafalską, minister rodziny, pracy i polityki społecznej, został przyjęty przez rząd i skierowany do Sejmu RP. Ustawa zacznie obowiązywać po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

 

źródło: mpips/gov.pl

Dodaj komentarz