Dlaczego powinniśmy zatrudniać osoby 50+?

Jedną z największych bolączek osób w wieku 50+ jest utrata pracy. Pomimo wielu negatywnych stereotypów na temat potencjalnych pracowników w tym przedziale wiekowym, obecni 50-latkowie posiadają szereg zalet, które wyróżniają ich na rynku pracy. I uwagi typu: brak kompetencji w zakresie obsługi nowoczesnych technologii, obawa przed zmianami i wolne przyswajanie sobie nowych umiejętności możemy włożyć między bajki.

Dlaczego zatrudniać?

Po pierwsze motywacja. Pracownik 50+ bardziej angażują się w wykonywanie swoich obowiązków, nie tylko przez strach przed utratą pracy, ale także z chęci udowodnienia swojej wartości. W dodatku wbrew powszechnym stereotypom, rzadziej niż młodsi pracownicy korzystają ze zwolnień lekarskich. Jak się okazuje, unikanie pracy jest ściśle związane z poziomem satysfakcji z jej wykonywania. Pracownik 50+ jest również bardziej doświadczony, więc może służyć radą i być mentorem dla młodszych kolegów i koleżanek z pracy. Kolejne powody to lojalność i odpowiedzialność, która cechuje ludzi starszych. Na ogół mają już swoje rodziny, ustabilizowaną sytuację rodzinną i finansową i mniej „zachwiani emocjonalnie”, jak to ma miejsce w przypadku młodych /młodszych ludzi. No i warto dodać, że zaledwie 5% osób po 50. roku życia decyduje się na zmianę pracy. Tak więc bez wątpienia pracodawcy lubią takich pracowników.

A co z finansami?

Pracownicy 50+ to wymierna oszczędność z wielu względów. Pracodawca, który zatrudni osobę w wieku 50+ i będzie chciał ją przeszkolić może także liczyć na zwrot w wysokości do 80% kosztów szkolenia i do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia. Pracodawcy są także zwolnieni z obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, gdy zatrudniają kobiety, które ukończyły 55 rok życia i mężczyzn, którzy ukończyli 60 lat. Widać zatem, że opłaca się zatrudniać osoby w przedziale wiekowym 50+.

Seniorze zatem nie przejmuj się. Dyskryminacja ze względu na wiek jest częstą praktyką w przypadku zatrudniania nowych osób do pracy, ale pracodawcy coraz częściej zauważają korzyści płynące z doświadczenia i zaangażowania osób z przedziału 50+. Zatem seniorze. Głowa do góry, ogłoszenie w garść i powodzenia w szukaniu nowych wyzwań w nowej pracy!

Dodaj komentarz