Seniorze, znajdź swoje miejsce w społeczeństwie?

Według prognoz demograficznych za pięć lat na świecie będzie ponad 1 miliard osób powyżej sześćdziesiątego roku życia. Czyli jak nie trudno policzyć, co siódmy (może co ósmy) mieszkaniec naszego globu. Proces starzenia się społeczeństw postępuje i warto mocniej zwrócić uwagę na problemy wynikającego z tego faktu. Zagadnienia społeczne, takie jak opieka zdrowotna, praca, czy też rola w społeczeństwie osób starszych powinny być coraz mocniej słyszalne w dyskusji nad zmianami we współczesnym świecie.

Starość jest ważna

Starość często jawi nam się jako okres mało atrakcyjny. Obarczony problemami zdrowotnymi, psychicznymi, czy fazy życia, w której jesteśmy zależni od innych. Jednak człowiek wraz z nabywaniem lat, nie traci swoich możliwości, wręcz przeciwnie, może zyskiwać. Wiedza, umiejętności i doświadczenia powinny być wykorzystane w społeczeństwie, a w skali mikro, w rodzinie. Seniorzy są nośnikami wartości etycznych, moralnych, tradycji i są również autorytetami. Muszą jednak całe życie dbać o tę pozycję, nie tylko na starość. Jeśli ktoś nie był autorytetem całe życie, to na starość będzie trudniej o uwagę i zrozumienie, a co za tym idzie przekazanie tego cennego doświadczenia, które seniorzy posiadają. Realia i współczesny świat zmienia się bardzo szybko, dlatego też osoby starsze stoją przed ogromnym wyzwaniem – dostosowania się! Muszą przystosować się do zmian ekonomicznych i społecznych. Dodatkowo zaś zmuszeni są do pogodzenia się z chorobami, śmiercią bliskiej osoby, a co się z tym wiążę problemami z samotnością i osamotnieniem. Widać, jak na dłoni, jakim ogromnym bagażem emocjonalnym obarczeni są współcześni seniorzy.

Na starość nigdy nie jesteśmy gotowi

Jak wynika z badań, bezpośredniego związku pomiędzy wiekiem, a zmianą samooceny nie występuje. To znaczy, że nie starość sprawia, że ludzie tracą chęci i wigor. Samoocena istnieje niezależnie od konkretnych sytuacji, w przeciągu całego naszego życia tj. gdy tracimy pracę, w przypadku innych niepowodzeń itp. To od społeczeństwa zależy jak czuje się i jak funkcjonuje senior. Jeśli społeczeństwo traktuje ludzi starszych z szacunkiem i jako pełnosprawnych członków społeczeństwa, to seniorzy czują komfort i bezpieczeństwo. Negatywny obraz ludzi starszych w społeczeństwie wywołuje odwrotną reakcję. Wniosek? Seniorzy muszą wzmacniać pozytywny obraz samego siebie, ale w pierwszej kolejności w swoich oczach, bo to przekuwa się na to jak postrzegają nas inni. Starzenie się to zawieranie ugody z nowymi sytuacjami. Osoby starsze muszą przewartościować niektóre rzeczy, zreorganizować na nowo swój świat, zaakceptować nowe wyzwania, prawa i obwiązki. A także przyjemności. Nie zawsze rzadsze widywanie się z rodziną, świadczy o tym, że senior zamknął się w sobie, może po prostu na nowo odkrył kontakty społeczne z rówieśnikami, z przyjaciółmi lub też poświęca się realizacji swoich pasji.

Podsumowanie

Starość to nie choroba, pomimo wielu ułomności, ograniczeń fizycznych i psychicznych. Starość może być katalizatorem zmian i inspiracja dla wielu młodych i w średnim wieku ludzi. To tylko od nas, seniorów zależy jak spędzimy okres +50/+60. Co najważniejsze mamy wiedzę i życiową mądrość, której zazdroszczą nam młodsze pokolenia. Ważne, aby nie zatracić lub też odnaleźć na nowo chęci i radość z tego pięknego okresu w naszym życiu. I właśnie takiego podejścia do życia, życzy wszystkim seniorom firma Abena Polska.

Dodaj komentarz