Opieka nad seniorem. Co się należy starszym osobom?

Pomimo, że publiczny system opieki nad seniorami w Polsce, co tu dużo pisać, jest słabo rozwinięty, warto wiedzieć jakie są inne możliwości i formy bezpłatnej pomocy, z której osoby starsze mogą skorzystać np. w domu. Które usługi są refundowane oraz jakich trzeba dopełnić formalności, żeby otrzymać pomoc?

Rodzina najważniejsza

Pierwszą i największą pomoc seniorzy powinni otrzymać od rodziny. Nie zawsze finanse na to pozwalają, ale w tym przypadku mowa jest także o wsparciu mentalnym i to właśnie w najbliższych osoba starsza powinna znaleźć oparcie w trudnych chwilach. W Polsce niestety seniorzy mogą liczyć na świadczenia opiekuńcze, tylko wtedy gdy mieszkają sami lub, gdy rodzina nie jest wstanie zapewnić odpowiedniej opieki. Czyli dopiero jak jest bardzo źle, to wtedy Państwo pomoże. Oczywiście są ośrodki pomocy społecznej, które działają w ramach Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, ale i te instytucje skupione są na pomocy najbardziej potrzebującym i najsłabszym. A co jeśli senior chciałby dodatkową opiekę pielęgnacyjną? W Niemczech np. całe życie płaci się składkę pielęgnacyjną i na starość niezależnie od stanu zdrowia i dochodów, senior ma zapewnioną pomoc.

Pomoc z zewnątrz

Pisaliśmy wyżej o ośrodkach pomocy społecznej, warto zatem dodać, że kryteria pomocy są wyznaczane przez dane ośrodki i to te instytucje decyduje, która osoba i jaką pomoc otrzyma w ramach działalności. Dla niektórych będzie to pomoc przy sprzątaniu, gotowaniu i robieniu zakupów, dla innych opieka medyczna. Ważne, że pomoc ta jest ograniczona finansowo: dochodami i sytuacją rodzinną. Wysokość pomocy ustala Rada Gminy w drodze uchwały.

NFZ

W przypadku przewlekłej choroby lub unieruchomienia senior może zostać objęty długoterminową, trwającą do sześciu miesięcy, opieką pielęgniarską. W ramach tej pomocy osoba starsza jest odwiedzana w domu przez pielęgniarkę przynajmniej cztery razy w tygodniu, a wizyta trwać powinna półtorej godziny. Senior może liczyć na pomoc przy zmianie opatrunku, przewijaniu łóżka, pieluchomajtek, lub karmieniu. NFZ pomaga również seniorom, którzy wyszli ze szpitala. Osobom takim przysługuje prawo do opieki pielęgniarki środowiskowej.

Poradnie

Bardzo ważnymi instytucjami są również poradnie medycyny paliatywnej, które służą pomocą w przypadku gdy wymagana jest opieka w domu na ciężko chorym lub umierającą seniorem. Podobną rolę spełniają również hospicja domowe i zakłady opiekuńczo-lecznicze. W ramach pomocy lekarz i pielęgniarka odwiedzają potrzebujących w domach.

Prywatna opieka

W tym przypadku wszystko związane jest z finansami. Wybór opiekunki, usługi opiekuńczej, czy też domu spokojnej starości. Obecnie na rynku istnieje wiele instytucji oferujących takie usługi, warto jednak przed podjęciem decyzji sprawdzić rekomendacje danej osoby lub też placówki.

Temat pomocy społecznej refundowanej lub też nie, w Polsce jest bardzo złożony i co najmniej kontrowersyjny. Wszystko związane jest z finansami, dlatego też w kolejnych wpisach będziemy rozwijać dane zagadnienie, tak aby pomóc seniorom i ich najbliższym w często tym trudnym okresie.

8 uwag do wpisu “Opieka nad seniorem. Co się należy starszym osobom?

  1. Nie piszecie nic o bezpłatnej opiece przysługującej SENIOROM. Informacje kompletnie nie przydatne . Na wstępie piszecie , że informujecie co się należy seniorom, gdzie się udać po pomoc, gdzie złożyć stosowne dokumenty. I co nic na ten temat nie znalazłam, jestem rozczarowana.

  2. Niestety wszyscy się starzejemy i wszyscy kiedyś będziemy potrzebować pomocy. Warto więc zadbać by temat ten był jak najszybciej i najczęściej powielany, aby firma oferująca opiekę nad seniorem miała świadomość, że Ci ludzie nie zostają sami i są jeszcze osoby, które się o nich troszczą…

  3. Jak czytam te banialuki co się seniorowi bezpłatnie należy to mi się wnętrzności przewalają. Za wszystko trzeba płacić. o od 6 miesięcy. Sama doszłam do wszystkiego drogą dedukcji. Sama mam 60+ i nie mam siły na podstawowe czynności pielęgnacyjne. Wykorzystałam wszystkie możliwe informacje na temat pomocy /bezpłatnej/ ale z niczego nie mogę skorzystać bo mam emeryturę, mam dzieci dorosłe , które rzekomo powinny mi pomóc ale nie mogą bo mają własne problemy. Jestem rozgoryczona, leczę się na depresję. Kto tego nie przeżył, ten tego nigdy nie zrozumie.

  4. Bardzo przydatny wpis. Cenna lista tego gdzie można szukać pomocy. Jeżeli dysponujemy środkami finansowymi warto zastanowić się nad prywatnym domem opieki. Często są tam po prostu lepsze standardy.

Leave a Reply to www.lesnydomseniora.pl Cancel reply